Monumentwaardige gebouwen Helmond

Monumentwaardige gebouwen Helmond

Mogelijk monumentwaardige gebouwen Helmond (alfabetisch).

Woningen in deze lijst staan niet op de Gemeentelijk Monumentenlijst (2020/10 – 316x) of Rijksmonumentenlijst, tenzij dit dik gedrukt er bij vermeld staat, voornamelijk omdat er dan aanvullende argumentatie beschikbaar is. Bij monumentwaardige gebouwen die snel\op de monumentenlijst thuis horen staat dit vetgedrukt vermeld.

Binnenkort volgt een galerij met foto’s van monumentwaardige gebouwen op deze lijst.


Gebouwen complexen: 4 verschillende soorten. A tot en met D. E is de lijst met monumentwaardige monumenten.

 1. Lintbebouwing; Langgerekte aaneengesloten bebouwing langs een dijk, wal of uitvalsweg.
 2. Kerncomplex; Een groep van woningen met bijhorende elementen rondom een kern, meestal een kerk, klooster of kasteel. Alle elementen vormen samen met de kern een geheel. Door het verdwijnen van elementen verliest de kern ook haar uitstraling. Zoals het landschap dat rondom bij een kasteel hoort.
 3. Woningcomplex; Een groep bij elkaar passende woningen, bouwtechnisch en /of historisch en die daardoor gezamenlijk van belang zijn.
 4. Winkelgalerij; Een rij aaneengesloten winkels met een overkapping over de volle breedte.

A: Lintbebouwing

 1. Lintbebouwing Bakelsedijk, vanaf 1920 toegenomen.
 2. Lintbebouwing Beelsstraat, periode 1920-1930.
 3. Lintbebouwing Ben van Dorststraat 6-12. Bestaande uit 4 vrijstaande woningen. 1925 en 1934 (nr 10).
 4. Lintbebouwing ‘t Bijsterveld 1-6. Bestaande uit 3 vrijstaande huizen en twee grote tweekappers. 1925, 1927 (nrs 5 en 6), 1928 (nr 3)
  ’T Bijsterveld 5 en 6, woning 2 onder 1 kap, is Gemeentelijk Monument.
 5. Lintbebouwing Bindersestraat.
 6. Lintbebouwing Binderseind 5-25 en de Loop 2. Bestaande uit een gevarieerd rij woningen op oude percelen. Tot deze rij behoren 2 woningen waarvan een gelegen aan de Loop met daarachter een voormalige werkplaats van een fietsenmakerij (oud?), 2 markante rechthoekige winkelgebouwen met daartussenin 1 hoog vrijstaand woonhuis, en 1 voormalige slagerij met op de hoek bij de Waard een voormalige pastorie?/ bioscoop (nu lijstenmaker). Tussen deze woningen in liggen nog de doorgangen naar voormalige steegjes. Monumentwaardig geheel.
 7. Lintbebouwing Dijksestraat met enkel vrijstaande woningen aan de Noordzijde, nrs 9 tot 39.
 8. Lintbebouwing Helmondselaan 1-11. Bestaande uit 11 geschakelde woningen met ieder een eigen bouwstijl die, net als de woningen aan de Willem Prinzenstraat aan de overkant van de Uiverlaan, bij elkaar passend is. Waarschijnlijk hebben deze huizen ooit samen aan de doorgaande weg van af het Binderseind (Hemelrijk) naar het klooster Binderen gestaan. De Uiverlaan heeft deze weg waarschijnlijk ooit in tweeën gesplitst.
 9. Lintbebouwing Hurksestraat, vanaf 1920 toegenomen.
 10. Lintbebouwing Julianalaan. Vrijstaand met grote en kleine tuinen. De gehele straat heeft nog steeds de uitstraling van jaren 30 met degelijke woningen voor middenstand/welgestelden. 1925-1930 zie MIP.
 11. Lintbebouwing Rooseindsestraat. Waaronder vrijstaande woning nr 26, 1938.
 12. Lintbebouwing Smalstraat. Laatste restant van uitvalsweg naar oude nederzetting Hoogeind.
 13. Lintbebouwing Verlengde Wolfstraat, vanaf 1920 toegenomen.
 14. Lintbebouwing Willem Prinzenstraat 13-20. Bestaande uit 8 geschakelde woningen met ieder een eigen bouwstijl die wel bij elkaar passend is. Geeft een speels beeld. Tamelijk unieke rij huizen omdat deze vrijwel ongeschonden is.

B: Kerncomplex

 1. Sint-Jozefcomplex: Tolpost 1 / Prins Karelstraat 98a en 100 / Bakelsedijk 1. Bestaande uit;
 2. Sint-Jozefkerk (Tolpost 1). Stijl Neoclassicisme, neogotiek. Rijksmonument.
 3. Pastorie (Bakelsedijk 1). Rijksmonument.
 4. Meisjesschool Sint-Jozef (Prins Karelstraat 98a) is Gemeentelijk Monument. Hiertoe behoort ook de aanpandige stalling?
 5. Klooster Sint- Jozefgaarde (Prins Karelstraat 100). Rijksmonument.
 6. Bij het complex hoort ook een ommuring, met daarbinnen diverse oude bomen. De tuin van de pastorie is ook behouden waardig.

Architect Wolter te Riel (1923 pastorie, klooster en school) en Lambert de Vries (1927 kerktoren). Wie waarvan architect was verschilt per informatiebron.

Deze locatie werd vroeger de Bult genoemd en vormde een geheel met de gebieden Binderseind en de Heuvel. De Bult was het hoogste punt van het gebied. Hierna begon het dal van de Aa, vandaar dat hier een Tolpost gelegen was aan de mogelijk al 8e eeuwse weg (voetpad) naar Bakel,.

2.   Leonarduscomplex: Wethouder Ebbenlaan 131, 135 en 166. Bestaande uit;

 1. Leonarduskerk op nr. 131. 1939-1949, architect Roffelsen, Delftse school, samen met kerkhof en ommuurde kerkplein. Kerk is Rijksmonument.
  1. Pastorie op nr. 129 is Gemeentelijk Monument. Bij de pastorie behoort ook de ommuring.
  2. Meisjesschool Catherina (1949) op nr. 135 is Gemeentelijk Monument. Bij de school behoren ook de bijgebouwen en de ommuring.
  3. Jongensschool Leonardus (1939) op nr. 166/168 is Gemeentelijk Monument. Bij de school horen ook de gymzaal en de ommuring en de oude bomen binnen de ommuring.
  4. De Leonardusspeeltuin behoort ook tot dit complex.
  5. Op of dicht bij deze locatie lag de oude hoeve de Kamenij
  6. Langs het kerkhof ligt een urnenveld uit de Romeinse tijd.

C: Woningcomplex

 • Woningcomplex Bij de Essen en Bij de Populieren in de Leonardusparochie. Karakteristieke lage seniorenwoningen met unieke vormgeving, resp 1948 en 1936. Monumentwaardig.
 • Woningcomplex Binderseind 45-51. Bestaande uit 4 hoge rijtjeswoningen. Ca 1930, Interbellum stijl.
 • Woningcomplex Bindersestraat 15-27. Bestaande uit 7 arbeiderswoningen, ca 1910.
 • Woningcomplex Bindersestraat 26-46. Bestaande uit 11 arbeiderswoningen, ca 1910.
 • Woningcomplex Burg van Houtlaan 174-180. Bestaande uit 4 hoge woningen met ronde deuren en in het midden een ronde poort. 1940.
 • Woningcomplex Dasstraat 1-45. Bestaande uit lage rij arbeiderswoningen inclusief poortgebouw. Tegen het kerkhof aan gelegen. Rooilijn met speelse kromming. 1923-1924 en 1930, architect Lambert de Vries.
 • Dasstraat 25-27 (1930), Poortgebouw is Gemeentelijk Monument.
 • Woningcomplex Drietipstraat. Bestaande uit arbeiderswoningen beiderzijds, 1 vrijstaand huis en 2 winkels op de de hoek met de Bindersestraat en de Lithoyenseweg. Straat met markante bocht.
 • Woningcomplex Heistraat 2a-2f. Bestaande uit 3 hoge rijtjeshuizen, waarvan het hoekhuis opvalt door de hoge erker, 1928.
 • Woningcomplex Helmondselaan 16-20 en Uiverlaan 1. Bestaande uit 4 hoge rijtjes woningen van woningbouwvereniging Binderen, vormgegeven in een fraaie boogvorm met pleintje aan de voorkant, 1937.
 • Woningcomplex Hemelrijksestraat 26-36 en Binnendoor 1-3. Bestaande uit hooggaand hoekgebouw (toren) aan Binnendoor en daaraan vast 6 lage rijtjeswoningen aan de Hemelrijksestraat. 1910-1924, architect Publieke Werken Helmond, stijl Expressionisme.
 • Woningcomplex aan de Hemelrijksestraat 80-92. Bestaande uit 5 lage woningen (arbeidershuisjes met bedstee en 1 voormalige winkel). Laatste restant van vrijwel identieke arbeiderswoningen in Zuiderstraat, Hemelrijksestraat en Hemelrijksdijkje, ca 1910. Monumentwaardig.
 • Woningcomplex Hindeplein, inclusief de bomen op het plein. Bestaande uit arbeiderswoningen. 1926-1930, architect Lambert de Vries.
 • Woningcomplex Lithoyenseweg 7-11 en 30-52. Bestaande uit resp. 3 en 12 lage arbeidershuisjes, ca 1910. Mansarde dak. Nr 50 is het best bewaard gebleven.
 • Woningcomplex Oostende 151-157. Bestaande uit 4 karakteristieke rijtjeswoningen. 1954.
 • Woningcomplex Pastoor van Leeuwenstraat 52-54. Bestaande uit 2 hoge portiekwoningen met een ronde poortdoorgang en kruiskozijnen met luiken. Uniek voor dit deel van Helmond, 1912 of 1935. Monumentwaardig.
 • Woningcomplex Pastoor van Leeuwenstraat 69-75. Bestaande uit 4 hoge woningen. Vooral het hoekhuis valt op door de speelse ronde vormgeving van de hoekgevel, 1934.
 • Woningcomplex Pastoor van Leeuwenstraat 76-84. Bestaande uit 5 hoge rijtjeshuizen in markante bouwstijl. De hoekhuizen vallen op door een speelse vormgeving, 1938.
 • Woningcomplex Pistoriusstraat 9-19. Bestaande uit 6 lage arbeiderswoningen met karakteristieke achtergelegen werkplaats / schuur met dakkapel naar laadzolder, ca 1880. Laatst bestaande straatwand van arbeiderswoningen 19e eeuw in Helmond!! Monumentwaardig.
 • Woningcomplex Rembrandlaan / van Ruysdaelstraat. Bestaande uit 3 flatgebouwen. Voormalige Vliscowoningen. 1962.
 • Woningcomplex Rembrandlaan genaamd Jeruzalem tussen Rembrandlaan en Hugo van der Goesstraat. Jammer dat de 3 flatgebouwen afgebroken zijn. 1950. Monumentwaardig.
 • Woningcomplex Steenweg 45-67. Bestaande uit 11 hoge woningen, bekend als de Carpwoningen. Gemeentelijk Monument. 1920.
 • Woningcomplex Tiendstraat 30-36. Bestaande uit 4 lage arbeiderswoningen. 1928.
 • Woningcomplex Willem Prinzenstraat 2-12. Bestaande uit een tweekapper en een rij van 4 hoge woningen. 1938.
 • Woningcomplex Willem Prinzenstraat 18-30. Bestaande uit een rij van 7 hoge en lage huizen met een markante unieke verspringende dakhoogte. Langs dit complex staan nog 3 van dergelijke rijen met woningen met weer een andere unieke afwijkende dakhoogte. Maar deze is de fraaiste in mijn ogen. 1948.
 • Woningcomplex Willem Prinzenstraat 144 en150-174, inclusief Klaverhof 40 en 42. Bestaande uit 14 woningen, waarvan 2 hoge hoekwoningen (Zonnehofstraat), met daarnaast rij van 5 lage woningen (waarvan 2 nieuwbouw) en daarnaast rij van hoge 8 woningen, inclusief de Klaverhof woningen met toren. Dit vormt in mijn ogen een fraai geheel en is karakteristiek voor de uiterst fraaie woningbouw in dit gedeelte van de Willem Prinzenstraat. Het sluit ook goed aan bij het beschermde woningencomplex van het Klaverhof. 1927-1929, architect Publiek Werken Helmond.
 • Willem Prinzenstraat 162-174 zijn Gemeentelijk Monument.
 • Klaverhof 40 en 42 zijn Gemeentelijk Monument.
 • Zonnehofstraat 9 en 11 zijn Gemeentelijk Monument.
 • Klaverhof 1-28 zijn Gemeentelijk Monument.
 • Klaverhof 33-43 zijn Gemeentelijk Monument.
 • Klaverhof 29, 30, 31 en 32 bestaan niet.
 • Woningcomplex Willem Beringsplein 77-83 en 76-96. Bestaande uit lage woonhuizen rondom plein met in 1 hoek een rij markante hoge woningen, nu deels buurthuis ’t Huukske. 1919-1928 architect Publieke Werken Helmond, stijl Amsterdamse school. Nrs 76-96 zijn Gemeentelijk Monument.
 • Woningcomplex Zuiderstraat 4-10. Bestaande uit 4 (2×2) lage arbeiderswoningen. ca 1905. Neorenaissance elementen. Venster in trapgevel. Uniek! Monumentwaardig.
 • Woningcomplex Zuiderstraat 47-51. Bestaande uit 3 karakteristieke geschakelde woningen. 1906. Monumentwaardig.

D: Winkelgalerij

 • Winkelgallerij Heistraat 87-95. Bestaande uit 5 winkelpanden met bovenwoning. Stijlvolle blokbouw, ca 1961.
 • Winkelgallerij Heistraat 97-101. Bestaande uit 3 markante winkelpanden met bovenwoning. Sierkantelen en fontonachtige raampartijen met ronde versiering, ca 1960.
 • Winkelgallerij Lucasgallerij Lucas Gasselstraat 2-20. Bestaande uit 10 winkels met bovenwoning en vrijstaande magazijnen aan de achterkant. 1960. Markant gebouw. Monumentwaardig.


E: Monumentwaardige gebouwen in Helmond.

 1. Azalealaan 36, kleuterschool Theresia en Bernadette meisjesschool, markante bouwstijl, 1900. Monumentwaardig.
 2. Bakelsedijk 27 op hoek Wezelstraat, markante hoekwoning, 1926.
 3. Bakelsedijk 45 op hoek Hindestraat, markante hoekwoning, 1926.
 4. Bakelsedijk 2, voormalig cafetaria Manders, nu restaurant, 1929. Vormt een geheel met de markante woningen aan de Tolpost.
 5. Bakelsedijk 3 en 5, woning 2 onder 1 kap, 1930, volgens kadaster 1910?
 6. Bakelsedijk 4, vrijstaande woning, markante klassieke bouwstijl met grote boograam, 1938
 7. Bakelsedijk 6, hotel Wilhelmina, ca 1925. Monumentwaardig.
 8. Bakelsedijk 10-12, dubbel woonhuis, middenstandswoning, 1930.
 9. Bakelsedijk 22 en 24. Bestaande uit 2 vrijstaande karakteristieke woonhuizen, 1924.
 10. Bakelsedijk 30, markant hoog woonhuis met sierzuilen, afwijkende rooilijn, 1935.
 11. Bakelsedijk 38 hoek Uithoornseweg, markante hoekwoning met winkelpand, 1928.
 12. Bakelsedijk 55, vrijstaand woonhuis, vm autorijschool van Oijen, 1929.
 13. Bakelsedijk 69, karakteristiek hoekhuis, 1936.
 14. Bakelsedijk 70, vrijstaand woonhuis, sierlijke metselwerk met Friezen in voorgevel en boogentree, 1922.
 15. Bakelsedijk 89, vrijstaand woonhuis, voor de rooilijn, 1884. Monumentwaardig.
 16. Bakelsedijk 98, karakteristieke hoekwoning, 1935.
 17. Bakelsedijk 100 en 102, karakteristieke 2 onder 1 kap, passend bij hoekhuis, 1934.
 18. Beelstraat 30-34 ; 2 één-laags woonhuizen en winkel/woonhuis onder 1 zadelkap . Origineel front met spekstenen, vensterbanken, 2 dubbelle dakkapellen. 1915.
 19. Beugelsplein 10; woonhuis 2 lagen  met zadeldak met puntdakkapel, symmetrisch front met entree in tweeën gedeeld. 1915.
 20. ’T Bijsterveld 7 en 8, markante woning 2 onder 1 kap aan pleintje met bomen en VVV-klok. 1929.
 21. Binderseind 5, hoekpand de Loop, woonhuis / winkel, ca 1890, schilddak en dakkapel met tentdak. Achter deze woning ligt aan de Loop een bijhorende werkplaats van een smid / fietsenmaker uit de jaren 1930 of ouder. Monumentwaardig, ook gezien de historische locatie.
 22. Binderseind 23 en hoek De Waard 9, karakteristieke gevel, vm pastorie, herberg brouwerij de Zwarte Ruiter, filmhuis. Nu winkel lijstenmaker. 1877,  Neo-Renaissancestijl met trapgevel rond medaillon, spekslagen, schilddak. Naastgelegen winkel is recentere nieuwbouw, maar vormt fraai een geheel met het gebouw. Gebouw met trapgevel is Gemeentelijk Monument.
 23. Bindersestraat 1a en 1b, woning 2 onde 1 kap, 1922, stijl is symmetrisch met sierankers, siermetselwerk, glas-in-lood, zadeldak.
 24. Bindersestraat 4, pastorie vm HeiligHartkerk. Monumentwaardig.
 25. Bindersestraat 13 hoek met Sint Willibrordstraat, langgevelboerderij. Boerderij Swinkels, ca 1900. Vm deel van het oude Gasthuis vd Tafel vd Heilige Geest uit 1311 aan de Mey, later Aa genoemd. (vermeld 1371, 1439, 1485, plattegrond 1540, 1636, 1675). Monumentwaardig.
 26. Willibrordstraat 10 op hoek Bonufatiusstraat. School Heilig Hart, later de Korenaar. Mogelijk op locatie van het oude Gasthuis. 1954.
 27. Bindersestraat 24 is een markante winkel / woonhuis op de hoek met de Drietipstraat. 1910.
 28. Blinkertsestraat 4, voormalige danszaal Bocken met draaiorgels (Gaudín en Kleine Mortier), nu moskee. Poorten met keperbogen. 1920. Monumentwaardig.
 29. Braakse Bosdijk 1, vrijstaande hoge woning, 1935. Monumentwaardig, alleen al door de locatie.
 30. Burgemeester van Houtlaan 168, vrijstaande woning met praktijk huisarts dr. Dillen, gevelsteen met aesculaap boven deur. 1965.
 31. Drietipstraat 3, winkel / woonhuis is uit 1910.
 32. Drietipstraat 9 en 11 vormen een markante 2 onder 1 kap woning uit ca 1915.
 33. Drietipstraat 31 vrijstaand huis met een markante bouwstijl. 1928.
 34. Dijksestraat 78, cafetaria de Smulhoek, 1927, architect Publieke Werken Helmond. Stijl Amsterdamse school.
 35. Dijksestraat 114, hoekwoning / winkel, ca 1927, architect Publieke Werken Helmond, Amsterdamse school.
 36. 2e Haagstraat 12b ; woonhuis vrijstaand 1-laag met zadeldak, originele staat. 1901
 37. Heistraat 1, Poortgebouw met rondboog en hardstenen sluitsteen met jaartal, 1922, Amsterdamse school. Monumentwaardig.
 38. Heistraat 4, winkel / woonhuis, markant hoekpand bakkerij der Kinderen, ca 1927
 39. Heistraat 4C, winkel / wijnkelder van Eyck, markante nieuwbouw, sfeerbepalend, oude wijnkelder ondergronds, 2009 herbouw, wijnkelder is ouder.
 40. Heistraat 98 en 100, winkel, markante bouwstijl, bij elkaar passend, 1956.
 41. Heistraat 103a, winkel, voormalig snoepwinkeltje van Mina de Schele Boer, 1920. Monumentwaardig.
 42. Heistraat 111, woonhuis 2 onder 1 kap, markante bouwwijze met sierlijke gevel met kruiskozijnen en sierkolommen in voorgevel, 1953.
 43. Heistraat 187, dubbel winkelpand met bovenwoning, drukkerij Zeeuwen, 1927.
 44. Heistraat 189, winkelpand met bovenwoning, voormalige winkel van Beeck audio, blokbouw met sierlijke daklijst, 1927.
 45. Heistraat 191, winkel / woonhuis, voormalige bakkerij van Gerwen, ca 1880, sierankers, zadeldak met wolfseind. Monumentwaardig.
 46. Heistraat 193, laag dubbel woonhuis met zijpoort, 1930 verbouwd tot winkelpand, waarschijnlijk dus ouder dan 1880. Monumentwaardig.
 47. Hindestraat 58 en 60 hoek Eekhoornstraat 7, poortgebouw met woningen. Vormt een geheel met het Hindeplein, ca 1930, architect Lambert de Vries. Gemeentelijk Monument.
 48. Hurksestraat 2, woning/praktijk, 1929, Expressionistische stijlelementen. 1929.
 49. Hurksestraat 3 en 5, twee vrijstaande woning uit resp. 1925 en 1924.
 50. Kromme Steenweg 33-35; Woonhuis/winkelpand, 2 lagen baksteen met halfronde winkelruiten en zadeldak met puntdakkapel. 1902. zie MIP
 51. Mierloseweg 63; Winkel-bedrijfspand/woonhuis met lang zadeldak, rode baksteen en zwarte band onder. Voorzijde halfronde schuiframen en originele winkelpui. 1901
 52. Molenstraat 38b hoek Korenbloemstraat, hoekwoning, stijl dertiger jaren, 1932.
 53. Molenstraat 76, herenhuis, vm directeurswoning Marechaussee en Anthonius Gasthuis. Stijl Eclectisch. 1869. Rijksmonument! Nu ernstig verwaarloosd en bedreigd?
 54. Molenstraat 96-98, vm boerderij / herberg, nu café-zalencentrum. 1940. Mogelijk ondergrond veel ouder. Lag van oudsher aan de doorgang van de landweer aan de uitvalswegen naar Bakel en Deurne.
 55. Molenstraat 121, vm Marechaussee kazerne, Archiefdienst, Sociale dienst, nu Beeldhouwatelier Vandré. 1920. Gemeentelijk monument. bedreigt door sloop?
 56. Molenstraat 130 op hoek met Wolfstraat, markante hoekwoning. Laatste restant van bewoning aan een van de oudste wegen van Helmond. 1931. 2020 gerenoveerd.
 57. Molenstraat 163 op hoek Tiendstraat; Hoekhuis/winkel 2-laags rode baksteen met schilddak, afgeplatte hoek met stenen dakkapel. Originele staat, interessant. 1908.
 58. Molenstraat 199 op hoek Kloostersteeg; hoekwoning, 1913. Renovatie 2020.
 59. Oude Aa 2, pastorie Heilig Hart parochie. Markante bouw met torenvormige hoekwoning met spits dak, bouw loopt door richting Oude Haven en Oude Aa, 1900. Monumentwaardig.
 60. Pastoor van Leeuwenstraat  22a, Badhuis, 1928, architect Lambert de Vries. Monumentwaardig.
 61. Pastoor van Leeuwenstraat, vm Jozefschool, jongensschool met gymzaal, nu het Baken, ca 1930, architect Lambert de Vries. Monumentwaardig.
 62. Pastoor van Leeuwenstraat 90, vrijstaande woning met markante daktoren, 1931.
 63. Prins Hendriklaan 20; Vrijstaand woonhuis, 1-laags  rode baksteen met rood zadeldak met twee halfronde dakkapellen, rond raam in zijgevel. 1911. Gerestaureerd.
 64. Schoolstraat 7, 7a en 7b. Voormalige garage van Lierop met karakteristieke puntgevel met hooggelegen deuren van laadzolder met katrol. 1969?
 65. Smalstraat 2k, vrijstaand woonhuis, 1935
 66. Smalstraat 2/2m, woning 2 onder 1 kap, 1929.
 67. Smalstraat 2p, vrijstaande hoekwoning 2 onde 1 kap / winkel, 1935.
 68. Steenweg 10; Winkel/woonhuis/pakhuis, thans bar. Fraaie gevel in rode baksteen 3-laags met zadeldak, “magazijn Barma”. 1909. Zie MIP
 69. Steenweg 13, woonhuis met trapgevel, gebouwd door August Sassen. 1880. Gemeentelijk Monument.
 70. Steenweg 30; Winkel/woonhuis 2-laags met zadeldak en twee puntdakkapellen. Rond raampje in front  met in achtertuin in gebruik zijnde kassen complex. 1886.
 71. Steenweg/Nagelsteeg 48; dubbelle lange garage/werkplaats met , houten deuren met
 72.  plat dak  en bijzondere lichtstraat in zadelvorm. 1953.
 73. Steenweg 34. Winkel/woonhuis Rijksmonument met datering 1935?, in planviewer 1850!
 74. Tiendstraat 38/40, vm boerderij Raymakers, 1928.
 75. Tolpost 6-8, 3 markante woningen, sfeerbepalend voor het Tolpost-plein. 1929.
 76. Torenstraat, watertoren, 1948, Architect Kolding. Stijl Expressionisme. 47,3 meter hoog. Gemeentelijk Monument.
 77. Torenstraat 36a, villa, stijl Eclectisch, ca 1900.
 78. Veestraat 2, winkel, voormalig de Ruyter. 1917. Gemeentelijk Monument.
 79. Veestraat 3; Winkel/woonhuis. 1850. Zie MIP
 80. Veestraat 7, winkel/ woonhuis, wit met trapgevel, Eclectisch, erg oud, mogelijk middeleeuwse dakspanten. Oude muren op achterterrein. Kadaster geeft bouwjaar 1967 aan maar dat is hooguit deels. Waarschijnlijk middeleeuwse kern? Als geheel samen met achterterrein zeer Monumentwaardig.
 81. Veestraat 9, winkel / woonhuis, 1902.
 82. Veestraat 11, winkel / woonhuis, 1911.
 83. Veestraat/de Kegelbaan 19; Pakhuis 2 laags met ongelijk dak, houten luiken. 1910.zie MIP.
 84. Veestraat/de Kegelbaan 23; Pakhuis 3 laags met plat dak en balkons. 1909. zie MIP.
 85. Veestraat 25; winkel/woonhuis. 1882. Zie MIP.
 86. Watermolenwal 2-7, hoge arbeiderswoningen (fabrikant Prinzen), 1853. Gemeentelijk Monument.
 87. Wilhelminalaan 20-20A-22; 3 woonhuizen met rode baksteen 1-laags  onder gekruist zadeldak. Veelhoekig oog in gevelpunt. Middelste huis dakkapel. Houten hangluifels boven ingangen. Rechter huis met nieuwe aanbouw. Mooi voorbeeld van traditionele huizenbouw. 1916-1918. Zie MIP.
 88. Willem Prinzenstraat 53, markante hoekwoning met praktijk, vm huisartsenpraktijk, 1947.
 89. Willem Prinzenstraat 64, kleine woonboerderij op oude locatie?, 1966 herbouwd.
 90. Wolfstraat 55 op hoek met Zuiderstraat, vm bakkerij met markante muurschildering. 1916.
 91. Zuiderstraat 42A, hoog woonhuis, vrijstaand, niet op rooilijn, ca 1910 segmentbogen, ruiten met roeden.
 92. Zuiderstraat 44, woonhuis, ca 1910, speklagen en sierankers.
 93. Zuid-Koninginnewal 3-5; Woonhuizen/winkels 2 onder 1 kap. Elementen van rationalisme. Rode baksteen 3 laags, op begane grond gemetselde pilasters portiek met motief naar 1e verdieping , 3 zijdige erkers met lichten. plat dak met verhoogde rand. Architectonisch belang. 1935. Zie MIP. Monumentwaardig.
 94. Kerkstraat – volgt
 95. Markt – volgt
 96. Marktstraat – volgt

Boerderijen

 • Volgt.

Overige

 1. Bij Ameidewal 6 (zijkant) – Kunstwerk beeld zonder titel van Helmondse beeldhouwer Wim Lemmen (verdient een betere locatie en een infobord).
 2. Bij ’t Bijsterveld, VVV-klok, ca 1950?
 3. Bij Havenweg 1, gaslantaarn Ritter?
 4. Bij Havenplein, Kunstwerk Schietspoel.
 5. In Geukerspark, pomp Begeman.
 6. IN Weverspark, kunstwerk schietspoelen Weverslabyrint van kunstenaar André van Veghel.
 7. Bij Smalstraat bij Parkeerplaats P&R, NS-klok.
 8. Bij Vlierdensedijk, betonnenkanaalnummerbord RWS.
 9. Bij Weg op de Heuvel, op plein voor Gemeentehuis, oude Boom van villa Holtus als restant van wat er op de heuvel allemaal aanwezig was voordat de totale verandering plaats vond.

Bronnen;

 • Vermelding MIP; Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant Helmond 1991 (aanwezig bij Heemkamer Helmont).
 • Planviewer en MIP gebruikt voor datering en gegevens.
 • Website Kadaster en Vastgoedloep voor jaartallen huidige bebouwing.
 • Pierre van de Meulenhof – Helmond en haar ontstaan.
 • Monumentencommissie – Gemeentelijke Monumentenlijst 2020/10, 316 monumenten.
 • Wikipedia – Rijksmonumentenlijst 2020/01, 74 monumenten.

Mario Kuijpers
Heemkundekring Helmont

Heemkunde / Tabellen

i.s.m. Ton Pijnenburg en Wim Promper (Monumentenwerkgroep Helmond)

Copyright MarioKuijpers 2020/12

2 thoughts on “Monumentwaardige gebouwen Helmond

 1. Mooie blog!
  Kleine correctie:Het voormalig klooster St. Jozefgaarde, Prins Karelstraat 100, is niet alleen monumentwaardig het is net als de pastorie (Bakelsedijk 1) van deJozefkerk een Rijksmonument. De naam van de architect behoeft ook correctie: Wolter te Riele

  1. Bedankt voor uw reactie. Het klooster is inderdaad een rijksmonument. Ik heb dit, net als de schrijffout in de naam van de architect, inmiddels aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *