Welkom

Welkom

Een blog van en door Mario Kuijpers.

De weblog is nog in ontwikkeling.

Berichten in dit blog zijn bedoeld om uit te nodigen tot lezen (verhalen) en bekijken (foto, film). Ze gaan over alles waar ik me voor interesseer en zelf iets mee gedaan heb. Dat varieert van er over lezen of zelf creatief mee bezig zijn tot er daadwerkelijk naar toe gaan en vastleggen op film of foto. De berichten zijn via het menu in onderwerpen verdeelt zodat lezers gemakkelijk een keuze kunnen maken. Veel plezier bij het kijken en lezen.

Onderwerpen;

  • Kastelen
  • Heemkunde
  • Monumenten in Helmond
  • Weverslabyrint
  • Leylijnen
  • Fotografie
  • Verhalen en gedichten

Je hoort alles te onderzoeken, in twijfel te trekken en als dat van belang is het onbetreden pad te gaan.
Het begint met de vraag: mis ik iets en zou dat vindbaar kunnen zijn? Om het antwoord te vinden ga je op zoek naar feiten en waar die ontbreken of onvindbaar zijn ga je op zoek naar het onbekende.
Zelfs als bevindingen niet direct met bewijzen te onderbouwen zijn is het noodzakelijk om bij gebrek aan feiten op zoek te gaan naar beredenering en logische lijnen, mits deze goed onderbouwd en niet met bewijzen tegen te gaan zijn. Zo daag je jezelf en anderen uit om een min of meer vergeten historisch verhaal weer onder de aandacht te brengen. In de praktijk betekent een afdoende onderbouwd bewijs, dat je alternatieve oorsprongen uitsluit en continuïteit documenteert.

De berichten in dit blog zijn deels mijn persoonlijke mening en komen voort uit mijn belangstelling voor geschiedenis van kastelen en meer recent de geschiedenis van Brabant, de Peel en Helmond. Onze relaties met de oude cultuur en met de natuur spelen daarbij een voorname rol.

De meeste berichten zijn gebaseerd op feiten. Daar waar feiten ontbreken waag ik mij aan veronderstellingen, gebaseerd op een combinatie van feiten, bevindingen van derden en de mogelijke verbanden hiertussen. De teksten zijn grotendeels door mij zelf opgesteld en vormgegeven.

De foto’s en filmopnamen maak en monteer ik zelf, tenzij duidelijk anders vermeld. Daar waar ik gebruik maak van informatie van derden zal ik dat, voor zover dit bij mij bekend is, zo goed mogelijk vermelden.


Ik ben rond 1970 begonnen met het fotograferen (vroeger vooral dia’s) van kastelen in Nederland en het uitpluizen van de bewoning- en bouwgeschiedenis van deze kastelen. Meer recent ben ik geïnteresseerde geraakt in de geschiedenis van Helmond en het opvallend grote verlies van de vele monumentwaardige gebouwen die Helmond ooit rijk was. Door de voortdurende vernieuwingsdrang van vroegere gemeentebestuurders zijn veel kenmerkende gebouwen verdwenen.

Er is sinds korte tijd meer bewustwording ontstaan dat de schaarse monumenten en de bijhorende entourage beschermd dienen te worden. Er is een kentering gaande waarbij samenwerking tussen ambtenaren en betrokken bewoners beter vorm krijgt. Het inventariseren van monumentwaardige gebouwen in Helmond heeft nu prioriteit. Deze culturele inventarisatie moet onbedoelde sloop van monumentwaardige gebouwen en andere behoudenswaardige structuren gaan voorkomen. Ik draag daar mijn steentje aan bij als lid van de Heemkundekring Helmont en ondersteunend vrijwilliger van de Monumentenwerkgroep Helmond.

Archeologisch onderzoek in en rond Helmond brengt een onvermoed rijke Keltische bewoningsgeschiedenis naar boven. Hieraan verwant ben ik bezig met het inventariseren van neolithische monumenten en bijhorende nog oudere leylijnen en leycentra.

————————

Tenslotte: Ik heb het idee dat mensen in hun woonomgeving prettig kunnen leven als er een binding is met vorige generaties uit het verleden, maar ook met de toekomstige generaties.
Daarvoor is het behoud van de schaarse, van oudsher aanwezige, natuurlijke en culturele structuren van groot belang. Deze structuren zorgen voor een voortdurende herkenning in de tijd waardoor ze de verbinding met andere generaties mogelijk maken.

Bij die oude structuren behoren ook de eeuwenoude elementen uit de natuur.
Daarmee bedoel ik de oude zandpaden en driesprongen, met een nadruk op Plaatse en Brinken, op grote oude keien (megalieten), kruizen en kapelletjes langs die wegen maar vooral ook op de bijna overal verdwenen heuvels, poelen en heilige bomen en andere oeroude krachtplaatsen.

Daarom behandel ik in dit blog ook dit onderschatte en daardoor tè vaak genegeerde aspect van Heemkunde.

Veel plezier bij het lezen van de blogberichten.

Mario Kuijpers

2020 december

Disclaimer

Op de door mij gemaakte teksten, foto’s en films op deze website rust auteursrecht (copyright), tenzij anders vermeld. Voor toestemming van overname stuur een bericht naar mario@kuijpers.email

Deze weblog geeft alleen de persoonlijke mening van de auteur weer die geen aansprakelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte schade ontstaan op basis van de informatie alhier en ook niet voor eventueel materiaal in reacties van lezers waarop copyright ligt. Als je iets opstuurt naar deze weblog, ga je akkoord met het voorgaande.

Daar waar gebruik/ overname van materiaal niet gewenst is of een bronvermelding niet klopt, verzoek ik u om mij daar schriftelijk van op de hoogte te stellen. Ik zal deze vermelding dan zo spoedig mogelijk verwijderen of aanpassen. Stuur een bericht naar mario@kuijpers.email