Wichelroede vind geen water maar energie

Wichelroede vind geen water maar energie

De wichelroede is het verlengde van degene die ze losjes vast heeft. Ze reageren op een groot verschil in elektrische spanning dat waargenomen wordt in je lichaam. Een wichelroede kan daarop reageren doordat de verhoogde spanning de uiteinden van de roedes naar elkaar toetrekt.

Een Wichelroede kan dan ook geen water opsporen.

Wat ze vooral opsporen is een energiestroom die op deze specifieke locatie krachtiger is dan in het gebied daaromheen. Het gaat hierbij vooral om Aardenergie, een krachtige energie die op een begrensde locatie (van enkele meters tot tientallen meters in omtrek) uit de Aarde omhoog komt. Aan deze energie is (vaak) een waterbron verbonden, wat logisch is. Een zwakke plek in de aardkorst laat energie gemakkelijker omhoog komen. Op zo’n zwakte in de aardkorst vind ook water een weg om te gaan. Dat dit water een hogere elektrische lading heeft en daardoor genezend werkt bij bepaalde ziektes waarbij een tekort aan energie een rol speelt is theoretisch verklaarbaar.

Je spoort met een wichelroede een plaatselijke energiebron op die uit de Aarde omhoogkomt. Er zijn mensen die zonder wichelroede deze krachtplekken kunnen voelen en zich daar bewust van zijn. Veel anderen zullen het voelen naar niet herkennen en het min of meer negeren. Des te hooggevoeliger een mens is des te beter is deze in staat om kleinere spanningsverschillen  aan te voelen. Niet iedereen heeft dezelfde gevoeligheid. Dat zal ook effect hebben op de mate waarin de wichelroede reageert. 

Een wichelroede is hooguit een verlengstuk.

Het opsporen van waterlopen zal alleen slagen als aan deze waterloop een krachtige energie is verbonden. Stromend water uit een waterleiding staat er juist om bekend dat deze een lage energiewaarde hebben, vooral omdat het vaak langdurig stil staat in de waterleiding. Alleen water dat continue stroomt (in de aarde onder de grond, als een soort isolerende leiding) of kolkt boven de grond (draaikolk, waterval) neemt energie op en houdt deze vast.

Wie meedoet aan een wetenschappelijke test met waterleidingen en dergelijk neemt zichzelf niet serieus genoeg en gaat meedoen in een welles nietes spelletje dat alleen verliezers oplevert.

202011 MarioKuijpers

Mario Kuijpers

Heemkundekring Helmond

Leylijnen onderzoek

©MarioKuijpers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *