Kelten – introductie

Kelten – introductie

De oudste bekende bewoners van Peelland in Noord-Brabant zijn de Belgae (Oude Belgen) en met name de Keltische stam van de Eburonen. Zij waren de Kelten (Galliërs genoemd) die zich het felste verzette tegen de overheersing van de Romeinen. Na aanvankelijke overwinningen werden ze in 54 voor Chr. definitief verslagen door de goed getrainde legers van Julius Caesar. Uit wraak liet hij alle dorpen van de Eburonen vernietigen en de bewoners vermoorden. Hij voerde een ware genocide uit. Ambriorix, de koning van de Eburonen wist met enkele volgelingen te ontsnappen en vluchtte de voor de Romeinen ontoegankelijke Peel in. Een andere groep vluchtte richting de vele kleine eilandjes in West-Brabant en Zeeland.
In het vrijgekomen gebied vestigden zich Batavieren die in dienst waren van het Romeinse leger.
De bevolkingsgroep die in de Middeleeuwen in Brabant woonde werden de Toxandriërs genoemd. Mogelijk stammen zij nog deels af van de Eburonen (Eburo = Taxus). De Toxandriërs werden op hun beurt overheerst door de Franken.
Onder de hertog van Leuven werd het gebied van de Toxandriërs Brabant genoemd en veranderde de naam van de bewoners in Brabanders.
Het volk dat in de moerassige Peel woonde bleef echter tot ver in de Nieuwe Tijd afzijdig van de rest van Brabant. Zijn zij de laatste afstammelingen van de Eburonen?!

Mario Kuijpers

Heemkundekring Helmont

Heemkunde / Kelten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *