Energetisch netwerk van het leven.

Energetisch netwerk van het leven.

Leven is een immens groot energetisch netwerk.

Einstein stelde vast dat het universum niets verspilt. Het hergebruikt alles.

Op Aarde is alles al eerder gebeurt of geweest. Niets in het leven is nieuw. Het is alleen voor jou nu, op dit moment in jouw leven een nieuwe ervaring.

Als ik een eigen levenspad heb met een doel, dan ben ik nog steeds zoekende. Wij allemaal op Aarde. Zo vinden we onze weg, door er voor te kiezen om door te lopen: samen.

En als er een hogere macht is die ons naar een bepaalde onzekere toekomst begeleidt, dan mag ik er op vertrouwen dat deze macht ons goed leidt.

Je maakt echter je eigen keuzes en je draagt hoe dan ook de consequenties van die keuzes. Dat is wat die hogere macht voor je doet: die laat je voelen.

Je kunt je gevoel of dat wat je aanvoelt negeren maar hoe dan ook volgt de confrontatie. Dit kun je Karma of aantrekkingskracht noemen. Ik noem het kinese (bewegingsenergie) ofwel Chi : de levensenergie die je de kracht geeft om door te gaan. Levensvreugde als de energie in balans is maar ook verdriet en pijn oplevert als de energie uit balans raakt door een bepaalde keuze.

De krachtplaatsen, leycentra genoemd, zijn plaatsen waar je beter contact kunt maken met dat gevoel. Je kunt er beter, dieper helder denken en daarmee begrijpen wat je overkomen is en hoe vanaf dat moment te handelen, andere keuzes te maken. Dat besef, inzicht genoemd, geeft je de kans om jezelf te helen, te genezen van je wonden van de vermeden confrontaties uit het verleden.

Wie die confrontatie aangaat en zichzelf geneest wordt als het ware herboren. Dat is het proces dat sjamanen, druïden, magiërs, orakels enz… altijd hebben begeleidt op wat we nu vaak heilige plekken noemen.

Er zijn echter nog heel veel niet erkende en zelfs ontkende heilige plekken waar deze energie ook aanwezig is en iedereen een begin kan maken met het voelen van de gevolgen van het krachtige werking van deze energie.

We komen allemaal ergens vandaan. We dragen die plaats bij ons, waar we ook naar toe gaan.

Die plek verlaat nooit ons hart. Niet helemaal.

Terug kunnen keren naar die plaats is als opnieuw verbonden worden met je oorsprong. Dat heeft een helende werking.

Je geboortegrond herbergt de energie die vrijkwam toen jij geboren werd. Een voor iedereen verbindende persoonlijke herkenbare energie. Een verbinding die vele verloren hebben laten gaan.

Als die plaats onherkenbaar is geworden ben je een deel van die verbinding verloren. Dan rest alleen een vage herinnering.

Alles heeft de behoefte om goed herinnerd te worden.

Daarom is Heemkunde, het kennen en kunnen herkennen (beschermen) van je geboorteplaats en je woonplaats van groter belang dan vaak gedacht wordt.

Heemkunde, Erfgoed en Archeologie onderzoeken en bewaren deze kennis. Koester dit en wordt lid. Help mee om onze oorsprong te beschermen.

Mario Kuijpers

Heemkunde / Leylijnen / verhalen

2021 laatste bewerking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *