Plaatse – Dakworm bij Bakel

Plaatse – Dakworm bij Bakel

Bakel is bijna het oudste dorp van Nederland maar in ieder geval het oudste dorp van Zuid-Oost Nederland. In 2014 was het namelijk officieel 1.300 jaar oud. De eerste vermelding stamt uit 714 na Chr., maar Bakel bestond dus al eerder. Hoeveel eerder is niet bekend.

Bakel was gelegen aan de oude doorgaande weg van Empel naar Roermond aan een weg, die ook wel de Oudestraat (prehistorische route Empel-Roermond) werd genoemd.

De oudste schriftelijke vermelding stamt uit het jaar 714, als er voor de Frankische hofmeier Pippijn II een oorkonde wordt opgemaakt in diens woning in Bakel (“Bagoloso” in die tijd). Dit vroeg-middeleeuwse koninklijke verblijf is archeologisch nog niet gelokaliseerd. Een oorkonde uit 721 spreekt over de bezittingen van de Frankische edelman Herelaef, waarschijnlijk een benaming voor Pepijn van Herstal, wiens moeder bezittingen te Bakel (Baclaos) had. Herelaef schonk in dat jaar aan Willibrordus onder meer een kerk te Bakel. Deze kerk kwam door toedoen van Willibrordus in het bezit van de Abdij van Echternach, welke tot 1795 invloed zou blijven houden in Bakel.

Bakel behoort tot de oudste dorpen van Nederland maar is in ieder geval het oudste dorp van Zuid-Oost Brabant. In 2014 was het namelijk officieel 1.300 jaar oud. De eerste vermelding stamt uit 714 na Chr., maar Bakel bestond dus al eerder. Hoeveel eerder is niet bekend.

Vóór 721 werd in Bakel een houten Petrus en Paulus kerk gebouwd die na door Willibrordus na de dood van Lambertus naar deze missionaris werd genoemd. Omstreeks 1100 wordt deze Lambertuskerk vervangen werd door een stenen Romaanse kerk, mogelijk op de lokatie van de huidige kerk.

Deze is op haar beurt weer door de huidige, gotische, kerk vervangen. De parochiekerk van Bakel was de moederkerk voor de inwoners van Brouwhuis, Vlierden, Deurne, Gemert en Milheeze en mogelijk ook voor de bewoners van het vroeg middeleeuwse Hoogeind in het huidige Helmond.

De eerste kerk heeft waarschijnlijk gestaan aan de driesprong aan de Oudestraat bij Besterd en Dakworm. Bij de driesprong die nog steeds bestaat staan nog enkele oude boerderijen. Bijzonder is dat er nog een oude natuursteen bij de driesprong staat. Nabij de Plaatse stond bij Benthem ook een Hagelkruis.

In de hieropvolgende periode begonnen feodale heren een steeds grotere macht te vertonen. Omstreeks 1200 viel Bakel onder het Graafschap Rode dat onder invloed van de Graaf van Gelre stond. Willem I van Horne bezat de voogdij over de goederen van de Abdij van Echternach in Peelland en droeg deze in 1222 over aan Hertog Hendrik I van Brabant. Het cijnsrecht werd echter gedeeld tussen hertog en abdij. De abdij gaf echter het tiendrecht weer uit aan lokale notabelen.

Waar de kerk gestaan heeft is niet bekend. Totdat er sporen gevonden worden blijft het dus bij speculeren.

Zie ook het artikel over de oude Bakelsedijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *