Par-Isis

Par-Isis

Notre Dame op Par-Isis

De Notre Dame is op 15 April 2019 verwoest door brand .

De kerk is gebouwd in de 12e eeuw door Mauritius de Sully en is dus al bijna 1000 jaar oud. Het is een van de eerste kerken die plots groter als kathedraal gebouwd kon worden. De eerste kathedralen werden gebouwd door de Tempeliers. Mauritius wou niet onderdoen voor de gotische kathedralen die hij gezien had in Noyon (vanaf 1150), Senlis (vanaf 1153), Laon (vanaf 1154) en vooral in het aartsbisdom Sens (ook vanaf 1154). De Tempeliers hadden een kennis en kunde die nooit eerder in de moderne wereld gekend was. Daardoor konden ze als eersten imposante ronde kerken met koepels en veel hoge torens bouwen die rijkelijk versierd werden met creatieve ornamenten en gedetailleerde beelden.

De Notre Dame was een toonbeeld van dit vakmanschap. Het was niet de eerste en de meest bekende kathedraal. Die staat in Chartres. Deze kathedralen worden toonbeelden van katholicisme genoemd maar zijn gebouwd door Tempeliers en Katharen en dat waren gnosicisten. De gnostiek is juist een alternatief voor het katholicisme omdat ze een afkeer van kerkelijke dogma’s hebben. Ook stimuleert de gnostiek persoonlijke vrijheid waarbij de vrijheid van geloof en onderlinge tolerantie en samenwerking centraal staan. De Tempeliers creëerden daarmee een smeltkroes van vele culturen die met elkaar handel konden drijven maar ook kennis en kunde met elkaar deelden.

Daarom kon de kennis van elders in de wereld ook overkomen en gebruikt worden en steeg de welvaart in de gebieden waar Tempeliers en Katharen in grote getallen leefden voor iedereen. Ook de bevolking profiteerde daar volop van mee. Dat in tegenstelling tot de katholieke gebieden die arm waren en bleven.

Nadat de Tempelieren en  Katharen in de 13e eeuw door katholieke legers verraderlijk werden uitgemoord eigenden de katholieken zich de kathedralen toe. De Notre Dame in Parijs is naar onze maatstaven een oude kathedraal maar is gebouwd op de plaats waar al veel eerder een tempel was gebouwd door de Romeinen die de lokatie Par-Isis (voor de Egyptische godin Isis) noemden. Voor die tijd was het waarschijnlijk een leycentrum (krachtplaats) van de oorspronkelijke Keltische bewoners.

Niet zozeer de kerk maar de locatie van de kerk en al de Romeinse tempel  is van grote waarde. Natuurlijk is de ouderdom, het vakmanschap en sierlijke bouwstijl met bijhorende kunst van grote culturele waarde. Deze schoonheid is nu verloren gegaan wat een groot verlies is en alleen als replica volledig hersteld kan worden.

De wereldwijde emotionele waarde zit ook niet in het verlies van een katholiek symbool. De verering van Maria (Notre Dame) komt al dichter in de buurt van de werkelijke waarde van het verlies. Maria staat in het katholieke geloof voor veel mensen symbool voor de moedergodin, in vroegere tijden voordat het katholicisme zich het alleenrecht toe-eigende ook vereerd als Cybele, Gaya en Isis. Deze godinnen weden in die tijd niet als verheven godin gezien maar stonden symbool voor de relatie tussen mens en Aarde.

De Aarde die als moeder haar kinderen voedt. Moeder Aarde.

De Kelten bouwden op plaatsen waar ze deze band met Moeder Aarde sterk voelden geen tempels maar creëerden steenkringen en dergelijke. Op deze plekken voelden ze een extra krachtige energie uit de Aarde komen die ze met behulp van de stenen beter konden ervaren en zelfs opslaan. De stenen en steencirkels werden daarmee herkenbare krachtplaatsen. Opvallend is dat we steeds meer kunnen vaststellen dat deze krachtplaatsen vaak op een lijn liggen met andere krachtplaatsen. Ook liepen er rechten wegen tussen deze krachtplaatsen waarbij de aardenergie ook op deze lijnen extra krachtig aanwezig blijkt te zijn.

Deze lijnen worden leylijnen genoemd en de krachtplaatsen worden leycentrum genoemd. Dat is met geigertellers maar beter nog met wichelroeden te meten.

De Isle de Paris in de Seine blijkt een krachtig Leycentrum te zijn.

Een van de belangrijkste leylijnen loopt vanaf de Notre Dame via de Champs Elysée en de Arc de Triomf naar de Franse kust en steekt via het eiland Wright over naar Engeland waar de leylijn over Stonehenge richting Glastonbury / Bath loopt. Een lang oude leylijn van grote kracht die als krachtig leycentrum de Notre Dame heeft, gebouwd op een oude Keltische krachtplaats.

De katholieke kerk die niets heeft met het zogenaamde heidendom heeft haar meest geliefde heiligdom gebouwd op een helende krachtplaats waar mensen in alle tijden al door aangetrokken worden en een prettig gevoel krijgen. Dat maakt de verwoesting van deze prachtige kathedraal die met de kennis van de Tempeliers gebouwd is tot een sterk emotioneel gebeuren. Toch is niet het gebouw maar toch vooral in eerste instantie de locatie die de mensen aantrekt en goed doet voelen.

De krachtplaats zal altijd blijven bestaan en heeft in beginsel geen gebouw nodig om krachtig en geliefd te zijn.

Bronnen:

  • Wikipedia – Notre Dame Parijs
  • Wikipedia – Maurice de Sully
  • In 2012 werd een nieuwe klok genaamd Maria gegoten door Koninklijke Eijsbouts uit Asten.

Foto’s

Foto 1 – Sanchezn, CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0, via Wikimedia Commons

Foto 2 – Door Uoaei1 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45346485

Foto 3 – Door Kurt Muehmel – Eigen werk, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=602080

Foto 4 – Door LeLaisserPasserA38 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78064310

Mario Kuijpers

Graalverhaal

16 april 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *