Kasteel Eckart – Eindhoven

Kasteel Eckart – Eindhoven

Kasteel Eckart – een eiland in de Dommel

Kasteel Eckart,
fotograaf Mario Kuijpers
Eckart – eiland in de Dommel
Kasteel Eckart

De oude Heerlijkheid Eckart, Eykart zoals het toen heette, wordt voor het eerst vermeld in 1312. Het was toen bezit van Willem van Horne, de Heer van Helmond. De eerste kasteelheer was Rogier van Leefdael, ridder en burggraaf van Brussel, heer van Leefdael, drossaard van Brabant, en opperjachtmeester van de hertog, die de hoeve in 1312 in leen kreeg. Door vererving ging het kasteel over in de familie van Merode tot 1633. Door verkoop kwam het in bezit van de familie van Vlierden, die het kasteel verwaarloosden. In 1672 werd het geplunderd door de Fransen.

In 1692 werd een nieuw kasteel gebouwd, het huidige middendeel.

Door vererving kwam het kasteel in 1772 in bezit van familie de Jeger. Deze lieten in 1793 de grote kasteelhoeve bouwen.

Herberg = de oude kasteelhoeve
Kasteelhoeve uit 1793

In 1828 werd het kasteel verkocht aan familie Smits (later van adel dus Smits van Eckart).

Familie Smits van Eckart

Direct werd de voorburcht afgebroken en de ijskelder aangelegd. In 1881 verdronk de kasteelheer, Norbertus, tijdens de jacht, waarna het kasteel leeg kwam te staan. In 1899 ging het over naar een niet-adellijke tak van de familie, de rijke industrietak. Zij verbouwden het kasteel grondig tot wat het nu is, met een paleisachtig aanzien. Deze verbouwing werd uitgevoerd door Eduard Cuypers en in 1906 opgeleverd.

Kasteel Eckart,
fotograaf Mario Kuijpers

Tot de verbouwing behoorde ook het aanbrengen van stenen sfinxen op de trap, het inrichten van een Franse tuin, en het oprichten van een stalhuis met auto-remise.

Sfinxen,
fotograaf Mario Kuijpers

De chauffeurswoning bestaat nog steeds, ze ligt aan de Nuenenseweg tegenover het landgoed en draagt de kleuren rood-geel die bij het geslacht Smits van Eckart hoorden.

In 1909, werd ook deze tak van de familie Smits tot de adelstand toegelaten. Zij erfden het landgoed Oyen (Limburg), waardoor zij zich met de naam Smits van Oyen konden sieren.

In 1912 werd een prestigieuze oprijlaan naar het landhuis aangelegd, geflankeerd door twee stenen leeuwen, die elk een nieuwbakken familiewapen torsten. De familie ging op het landgoed Soeterbeek wonen.

In 1937 kochten de Broeders van de Heilige Norbertus van Elshout het landgoed Eckart ten behoeve van de opvang van verstandelijk gehandicapten. in 1980 namen de broeders afscheid en werd het instituut voortgezet onder de naam Eckartdal (Jozefdal). Deze instelling fuseerde in 2000 met enkele andere zorginstellingen (de stichting Dommelstroom) tot de stichting Meare. Vanaf 1 januari 2008 is Meare, via een fusie met zorginstelling De Plaatse, opgegaan in LunetZorg.

Het kasteel en de tuinen zijn in 2012 gerestaureerd. Tevens worden er op het landgoed meerdere nieuwe paviljoens gebouwd.

Het landgoed, wordt begrensd door de Doode Gracht en de Dommel die beiden nog herkenbaar zijn in het landschap en op de landkaart. Hoewel in de loop der jaren aanzienlijk verbouwd, is Eckartdal een mooi landgoed gebleven dat ook vrij toegankelijk is en waar de wandeling Rondje Eckart doorheen voert. Een brug voert over de Dommel naar het Eckartse Bos, dat eveneens vrij toegankelijk is en over deze brug bereikt kan worden. Op het landgoed wordt nog aan land- en tuinbouw gedaan en er zijn ook dieren. De bewoners verrichten hier werkzaamheden. Het landhuis is er nog, maar veel ornamenten uit het tijdperk Smits van Oyen zijn door de broeders verwijderd.

Ook de 18e-eeuwse kasteelboerderij is nog op het landgoed te vinden, al is die voor een aanzienlijk deel verbouwd. Voorts ligt, buiten het terrein, nog de chauffeurswoning, terwijl ook de ijskelder zeer bijzonder is.

Van de oude wegenstructuur zijn thans nog restanten te vinden in een voetpad door Oude Gracht West dat overgaat in de Nuenenseweg en een verwilderde laan op het landgoed Soeterbeek. Ooit was het een van de centrale wegen van het landgoed. Paden en karrenwegen in het noordelijke deel van het gebied kwamen hierop uit en zo kon Hetsrode (Auberge Eeckaerde), het oudste deel van Eckart bereikt worden. Samen met het wandelpad door Oude Gracht komt de Nuenenseweg voor op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Eindhoven. Andere restanten van de wegenstructuur zijn te vinden in de Firmamentlaan aansluitend aan de Sterrenlaan en in de Poolsterlaan. Aan gebouwen resteert nog het kasteel met tuin, de boerderij en het Koetshuis en de Chauffeurswoning, allen aan de Nuenenseweg.

©MarioKuijpers2012
22nd November 2012 gepost op Dutchcastles door

Mario Kuijpers

Vrienden van de Brabantse kastelen

Kastelen

2 thoughts on “Kasteel Eckart – Eindhoven

  1. Ik heb een vraag, afgelopen weg was er een zoekactie vanonder andere het Veteranen Search Team waar ik aan deelgenomen heb. Wij kwamen ook op de begraafplaats bij Eckhart, wat mij opviel was dat er veel dezelfde jaren graven waren en ook de stenen zijn allemaal gelijk.
    Kunt u mij vertellen wat voor een begraafplaats dit is.
    Bij voorbaat dank, Harry de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *