Waarom wordt de Bakelsedijk een dijk genoemd ?

Het huidige dorp Bakel, gelegen ten oosten van Helmond, was ooit veel belangrijker dan Helmond. In Bakel in de velden bij de Hilakker bij Benthem werd al in de 9e eeuw  de eerste Lambertuskerk gebouwd. Lambertus was de eerste bekende missionaris in Brabant en had banden met de regerende Pepijnen, die regelmatig verbleven op hun grondgebied in Bakel (Bagoloso geheten in die tijd). Helmond (de stad) bestond toen nog niet.

De eerste bekende gemeenschappelijke bewoning in de omgeving van het latere Helmond ontstond op het Hoogeind en op Binderen.

Dat waren, net als Bakel, hoger gelegen gebieden omgeven door dalen van rivieren.

In Bakel waren dat onder andere de Karweise Loop, de Vlier en de Bakelse Aa.

Bij het Hoogeind liepen de Roseth (langs de oude Hof aan het Geremt, richting de Rooseindse watermolen) en de hoofdrivier de Aa, die ook gevoed werd door de Weijer bij Brouwhuis.

Bij Binderen liepen de Aa en de Ameide en wat verderop de Bakelse Aa.

De weg van Binderen naar Bakel verliep via het Binderseind, de Heistraat, de weg over de hooggelegen natte heide bij het Bijsterveld, maar vooral ook door het dal van de Bakelse Aa en de Karweise Loop. Om het zandpad droog te houden tijdens overstromingen, lag deze op een hooggelegen dijk: de Bakelsedijk.

De Bakelsedijk was belangrijk omdat zo de bewoners vanuit Binderen en de Heistraat via de dijk naar de Lambertuskerk bij Bakel konden gaan.

Vanuit het Hoogeind konden de bewoners naar de Bakelse Lambertuskerk gaan via de Vlierdensedijk. Deze dijk liep naar Brouwhuis, vanwaar men via de Rijpelberg en de brug over de Bakelse Aa bij de Schouw naar Bakel kon gaan.

Via de Brouwhuise dijk konden bewoners ook naar de Catherina kapel in Brouwhuis, gelegen bij het goed Ter Brouwhuis (Slotje Bruheze?), waar men een tijdlang ook naar de mis kon gaan.

Deze dijken bestaan in naam nog steeds maar hebben hun oorspronkelijke functie grotendeels verloren. Deels is de oorspronkelijke ligging  verlegd of  verdwenen. Het omliggende landschap is grotendeels verdwenen. Op oude kaarten zijn de dijken nog goed te herkennen.

Bronvermelding:

  • Kaart Hendrik Verhees 1794
  • Kaart K. Tel 1987
  • Historische atlas Noord-Brabant 1891-1920 – Robas 1989
  • Publicaties over Bagoloso en Herelaef (volgen nog)
  • Publicatie over de eerste Lambertuskerk (volgt nog)