Archief van
Tag: Helmond

Huys Oudt Peelandt

Huys Oudt Peelandt

Gaat het dan echt gebeuren? De sloop van deze zeldzame neobarok trapgevel van het oude pand Oud Phileutonia / Oudt Peelandt in de Ameidestraat. Ontworpen én gebouwd door de bekende Helmondse architect Lambert de Vries. De hekken zijn geplaatst…Het zal toch niet!!! Dat was mijn noodkreet eind 2018. Helaas was de gevel niet meer te redden door de inwoners. Maart 2019 werd de gevel gesloopt met toestemming van de gemeente. Een toestemming die achteraf gezien te vlug en onterecht was…

Lees Meer Lees Meer

Van Heeze tot Bruheze

Van Heeze tot Bruheze

Het verhaal over de familie van Bruheze begint in 1222. Willem van Horne (van Heeze) verkoopt in 1222 de ondervoogdij van de Peel (Peelland) aan Hendrik van Leuven. In 1155 trouwt Gotfried III van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen met Margaretha van Limburg. Hun zoon Hendrik I van Leuven, mag deze titel niet meer voeren en wordt daarom de eerste hertog van Brabant. Hij sticht in 1225 de stad Helmond (inclusief Mierlo en Sterksel) en laat een grote (motte-?)burcht bouwen aan…

Lees Meer Lees Meer

Gevelsteen Peelandt Liessel en Helmond

Gevelsteen Peelandt Liessel en Helmond

In Helmond staat een huis met een trapgevel in neobarok-stijl. Het draagt van oudsher de naam ‘Oudt Peelandt’. Peelland is de benaming voor het zuidoostelijk deel van Noord-Brabant. In de 16e eeuw werd de naam Peelandt nog veel gebruikt. Midden in het centrum van Peelandt liggen in die tijd onder andere de gemeentes Deurne, Liessel, Vlierden en Asten.  Dit historisch en bouwkundig zeer interessant gebouw staat op de nominatie om afgebroken te worden. Dat is om meer dan één reden jammer. Niet alleen voor Helmond, maar ook voor…

Lees Meer Lees Meer

Lijst van bedreigde gebouwen in Helmond – versie 1 Maart 2020.

Lijst van bedreigde gebouwen in Helmond – versie 1 Maart 2020.

Diverse oudere panden in Helmond dreigen gesloopt te worden of te vervallen. De Steenoven uit 1912, alleen de schoorsteen is blijkbaar een monument. Stadsboerderij de Hulsbosch uit 1910 aan de Mierloseweg met een eeuwenoude geschiedenis wordt gesloopt na verval Eerste garage / smederij  EHAC vd Meulen  aan de Zuid-Koninginnewal wordt gesloopt na verval Sierlijke gevel smederij vd Meulen uit 1886 aan de Kerkstraat-Zuid wordt gesloopt na verval Unieke portiekwoningen uit 1928 aan de Zuid-Koninginnewal worden bedreigd Karakteristieke bejaardenhuizen in de…

Lees Meer Lees Meer

Kasteel Helmond

Kasteel Helmond

Kasteel Helmond – machtige waterburcht Helmond staat niet echt bekend om zijn kasteel. Toch staat er midden in de stad, aan de rand van het centrum, een prachtige waterburcht uit de middeleeuwen. Met de bouw werd begonnen rond 1325. Het is de opvolger van een ouder kasteel dat ook op het grondgebied lag, ongeveer 200 meter zuidwest van het huidige kasteel. De vorm van de enorme gracht is nog zichtbaar in het wegenpatroon. Dat kasteel werd in 1981 opgegraven en…

Lees Meer Lees Meer

Bornput bij de Eeschenpoel

Bornput bij de Eeschenpoel

Bornput bij de Eeschenpoel aan de Kerkstraat in Helmond. Eind 2020 vonden er opgravingen plaats aan de Kerkstraat-Zuid, de vroegere Huyskensstraat. De Huyskensstraat  liep vroeger waarschijnlijk van de Heuvel op het Hoogeind naar het kasteel het Oude Huys (1). Na de aanleg van de omwalde stad Helmond en het nieuwe kasteel in de 14e eeuw maakt de Huiskensstraat net voor het kasteel een haakse bocht richting Markt. Aan die Markt werd in 1456  de eerste kerk gebouwd, de Lambertuskerk, waarna…

Lees Meer Lees Meer

Monumentwaardige gebouwen Helmond

Monumentwaardige gebouwen Helmond

Mogelijk monumentwaardige gebouwen Helmond (alfabetisch). Woningen in deze lijst staan niet op de Gemeentelijk Monumentenlijst (2020/10 – 316x) of Rijksmonumentenlijst, tenzij dit dik gedrukt er bij vermeld staat, voornamelijk omdat er dan aanvullende argumentatie beschikbaar is. Bij monumentwaardige gebouwen die snel\op de monumentenlijst thuis horen staat dit vetgedrukt vermeld. Binnenkort volgt een galerij met foto’s van monumentwaardige gebouwen op deze lijst. Gebouwen complexen: 4 verschillende soorten. A tot en met D. E is de lijst met monumentwaardige monumenten. Lintbebouwing; Langgerekte…

Lees Meer Lees Meer

Tijdlijn Helmond – concept

Tijdlijn Helmond – concept

Tijdlijn Helmond – chronologische tabel  Hoofdstuk 1 Het begin Van boerderijen in het woud tot aan de vorming van een stad aan het water.   Diep in de grond zijn in en rond Helmond (Asdonk, Stepekolk, Leonarduskerk) sporen gevonden van bewoning in de eeuwen voor onze jaartelling. Met de Romeinse tijd begint een nieuwe tijd die overgaat en samengaat met de Merovingische en Frankische tijd. Daar begint de geschiedenis van wat nu Helmond genoemd wordt. Over een  Neolithische en Keltische…

Lees Meer Lees Meer

Corona en de pest

Corona en de pest

Een verhelderen artikel van Lia van Zalingen, oud-archivaris uit Helmond, over hoe Helmond in 1636, door een strenge quarantaine gecombineerd met een lockdown uiteindelijk de dodelijk pestepidemie onder de knie kreeg. Ook toen bleken harde maatregelen uiteindelijk succesvol. In- en uitreizen van de stad mocht niet meer. Iedere mogelijke besmette persoon moest 6 weken thuis blijven op straffe van langdurige verbanning. Die quarantaine gold voor iedere zieke inclusief alle huisgenoten. ————- Tot aan de 17e eeuw had iedere stad in…

Lees Meer Lees Meer